En søndagstur til Stabben

 

Utsikt fra Stabben mot Troll