Her leiter vi etter steiner som man kan lagge smykker av!

Det er ca 30-36 minus

Heidi er ute å går på tur!

Sliping av stein!

 

Etter en kald dag ute er det greit og avslute sånn!!

Og sånn!! (jeg vekte han)

Her planlegger vi neste tur (kaffe pause på verkstedet)

Dette er en stasjon for Galeleo det auropeiske navigasjonssystemet!